Pályázatok

A Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.8-16

A projekt megnevezése: "A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő

infrastrukturális fejlesztései" a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Városi Könyvtárban.

Magyarország Kormányának felhívása a könyvtári intézményrendszer és fenntartóik részére az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését támogató szükséges infrastrukturális feltételek megvalósítása céljából.

  • A projekt azonosító adatai:
  • a beruházás megvalósításának helyszíne: 5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
  • a projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdete: 2018.04.01.
  • a projekt megvalósulásának tervezett időpontja: 2019.03.31.
  • a projekt teljes összege: 39.761.928,- Ft
  • A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 39.761.928, Ft.

Kedvezményezett: Mezőhegyes Város Képviselőtestületének József Attila Általános Művelődési Központja

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Projektmenedzser: Csetreki Rita Renáta

Az elérni kívánt célok:

A projekt keretén belül, az egész életen át tartó tanulást támogató feltételek fejlesztése céljából, a városi könyvtárhoz kapcsolódó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló, szabadtéri oktatási célú teret alakítunk ki. A könyvtár jelenleg kihasználatlan zárt belső udvarral rendelkezik, mely csendes, nyugodt olvasásra, tanulásra alkalmas közösségi térként is funkcionálhat, és alkalmas lehet irodalmi estek, író-olvasótalálkozó, szabadtéri kiállítások, illetve kiscsoportos foglalkozások lebonyolítására. A zárt udvart térburkolattal, zöld növényzettel és kerti bútorok elhelyezésével, belsőépítészeti kialakításokkal tehetjük használatra alkalmassá. IKT eszközök beszerzésével a szabadtéri foglalkozások lehetőségét kívánjuk megteremteni. A kellemes környezet kialakításával, érdekes tanulást, ismeretszerzést támogató programokkal növekedne a könyvtárhasználók száma.

A programokhoz szorosan kapcsolódó eszközök (számítógép, tablet, WIFI router, projektor, stb.) beszerzése is a projekt részét képezik.

A mezőhegyesi József Attila ÁMK könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Pályázati azonosító: EFOP-4.1.8-16-2017-00139
Támogatási összeg: 39 761 928 Ft
Megvalósítási időszak: 2018.04.01. - 2019.03.31.

A "mezőhegyesi József Attila ÁMK könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése" című pályázatunkkal célunk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését támogató szükséges infrastrukturális feltételeink fejlesztése.

A projekt általános célja:

  • a tanulási kompetenciák, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, továbbá az anyanyelven folytatott kommunikáció kompetenciák valamint a szociális és állampolgári kompetenciák, a digitális kompetenciák fejlesztése
  • az attitűdformálást, a tanulás elsajátításával
  • a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetenciák növelése;

A felhívás specifikus célja a mezőhegyesi József Attila ÁMK könyvtári rendszer keretén belül az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a kompetenciafejlesztés, oktatás és a területi ellátást elősegítő infrastruktúra komplex fejlesztése.

A konkrét fejlesztéssel a szabadtéri olvasó és oktatási tér kialakításával elsősorban a gyermek, és a nyugdíjas korosztály számára kívánjuk vonzóbbá tenni könyvtárunkat. Az új tér kialakításával, Az IKT eszközrendszerünk korszerűsítésével, az olvasószám növelését a könyvtárban eltöltött minőségi idő emelkedését kívánjuk elérni.

A József Attila Általános Művelődési Központ intézményegysége az óvoda. A fejlesztéssel két intézményegység együttműködését kívánjuk erősíteni - az óvodapedagógusok közreműködésével kívánjuk elérni, hogy a gyermekek már óvodás korban játékos formában megismerkedjenek könyvtárhasználattal, megtanulják, hogy a könyv kincs, tudásforrás.

Projektünk megvalósításával hozzájárulunk a könyvtár egész életen át tartó tanulást támogató oktatási-képzési szerepének, és a könyvtár, mint tudásbázis szerepének, erősítéséhez. A szolgáltatások IKT hátterének fejlesztésével, és szabadtéri oktatási tér kialakításával a szolgáltatási terek számának növeléséhez és egyúttal az elérhető célcsoport számának emelkedéséhez

A projektben a felhívás szerinti két szakmai és műszaki eredmény kerül megvalósításra az 1. és az 5. tevékenységcsoport keretében:

Az 1. tevékenységcsoport keretében: az egész életen át tartó tanulást támogató feltételek fejlesztése céljából, a városi könyvtárhoz kapcsolódó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló, szabadtéri oktatási célú teret alakítunk ki. A könyvtár jelenleg kihasználatlan belső udvarral rendelkezik, mely alkalmas lehet, gyermekek játékos foglalkozásainak lebonyolítására és csendes, nyugodt olvasásra, tanulásra alkalmas közösségi térként is funkcionálhat. A zárt udvart térburkolattal, zöld növényzettel és kerti bútorok elhelyezésével, belsőépítészeti kialakításokkal tehetjük használatra alkalmassá. IKT eszközök beszerzésével a szabadtéri foglalkozások lehetőségét kívánjuk megteremteni. A kellemes környezet kialakításával, érdekes tanulást, ismeretszerzést támogató programokkal növekedne a könyvtárhasználók száma.

Az 5. tevékenységcsoport keretében a József Attila Általános Művelődési Központ komplex könyvtári IKT eszközbeszerzés / fejlesztés valósul meg.

A kivitelezési munkálatok 2019. 03. 31-én befejeződtek és az olvasó - terasz ünnepélyes átadása 04. 17-én megtörtént a lakosság részére.