Üdvözlünk a városi könyvtár honlapján!

Könyvtárunkról

1969-ig a községben egy területi jelleggel működő könyvtár volt, melyet a MEDOSZ Móricz Zsigmond Sport és Kultúrotthon működtetett.

1970-ben ezt a néhány ezres állományt két részre osztotta a fenntartó, egyik fele maradt a MEDOSZ fenntartásában, másik fele pedig a Centrál épület emeleti helyiségébe költözött, és Klubkönyvtár néven működött. Ennek fenntartója a Községi Tanács volt..

1974-ben, "Petőfi Emlékkönyvtár" néven, önálló épületbe, a Petőfi sétány 3. szám alá költözött a könyvtár. A felnőtt és a gyermek részleg egy helyiségben, 240 m2-en, az akkori viszonyoknak megfelelően, korszerű, világos, tágas körülmények között működött. Kibővült a szolgáltatás un. fonótéka részleggel, mely lehetőséget biztosított az olvasóknak helyben zenehallgatásra, valamint folyóiratrészleggel, melyet ugyancsak az olvasótermi részben lehetett igénybe venni. Az akkori anyagi lehetőség biztosították, hogy a könyvtár állományát folyamatosan és korszerűen fejlesszük, így néhány év alatt jelentősen emelkedett a helyben használható, és kölcsönözhető dokumentumok száma. Ekkor még négy letéti könyvtár működött, három a majorokban élők olvasási igényeit elégette ki, egy pedig az idősek napközi otthonában élőknek jelentett szórakozási lehetőséget. Azonban néhány év múlva anyagi okok miatt, és a majori lakosság csökkenése miatt az intézmény megszüntette ezeket a fiókkönyvtárakat.

1983-ban került hivatalosan is átadásra a József Attila Általános Művelődési Központ, melyben egy funkciójában, és területi nagyságában megfelelő helyiségbe került át a gyermek, ifjúsági és pedagógiai irodalom. A felnőtt állomány maradt, egészen 2007 szeptemberéig eredeti helyén, majd ekkor, gazdasági okok miatt, az általános művelődési központ klubhelyiségébe költözött. Mindkét részlegünkben, állományunkkal, eszköztárunkkal, szolgáltatásainkkal szeretettel várjuk az érdeklődőket, olvasóinkat!


Az Országos Könyvtári Napokra hívunk, várunk mindenkit szeretettel könyvtárunkba!

Országos Könyvtári Napok Mezőhegyesen

Országos Könyvtári Napok 2019. szeptember 30-október 06-ig.

Az Országos Könyvtári Napok, mint a könyvtáros szakma legjelentősebb eseménye 2019-ben is több ezer könyvtár összefogásával valósult meg, a lakosság széles körének bevonásával, amihez csatlakozott a József Attila Általános Művelődési Központ Városi Könyvtára is.

A hét központi szlogenje:

"Könyvtárak az emberért - felelősség a Földért".

Összehangolt tevékenységünk a megszokott tartalmas színvonal mellett újdonságokat is kínált a rendszeres könyvtár látogatóknak éppúgy, mint azoknak, akik ezekben a napokban ismerkedtek meg a sokszínű könyvtári szolgáltatásokkal.

Szeptember 30-án reggel 8:00- kor, az antikvár könyvvásár megnyitásával kezdődött az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozata. A hét szlogenjéhez igazodva, mi is arra biztatjuk embertársainkat, hogy az újrahasznosítás jegyében nem kell mindig újat venni, lehet a régi könyvek között is nagyon érdekes olvasmányokat találni olcsón. 200 forintért könyvet venni megéri, főleg még, ha az időt is rászánjuk, hogy elolvassuk őket.

A program lényege, hogy olyan emberek is minőségi irodalmat kínáló könyvekhez juthassanak, akik nem tudnak elmenni az antikváriumba, vagy nincs erre lehetőségük. Az árult könyvek sok esetben megegyeznek az antikváriumokban árult könyvekkel, csupán áruk nem több, mint 200 forint, miközben az antikváriumokban magasabb áron lehet megvenni ezeket a könyveket. Az árusítás az Országos Könyvtári Napok alatt egész héten át zajlott.


Szeptember 30-án de. 10:00 órától került sor könyvtárunkban a helyi Baba-mama klub soron következő foglalkozására. A közösen eltöltött másfél órában a bemutatkozás, beszélgetés, együtt játszás mellett az édesanyák szakemberektől tájékozódhattak a babákat, kisgyermekeket és szüleiket érintő kérdésekben, valamint megismerhették a könyvtár igénybe vehető szolgáltatásait és válogathattak a mese-és szakkönyv kínálat között.


Ugyan azon a napon du. 17:00 órától nyitottuk meg a Baba-és viaszkép kiállítást Szűcsné Kurucz Saci Hódmezővásárhelyen élő és amatőr alkotó kézműves mester alkotásaiból. A kiállítás érdekessége, hogy mindegyik baba újrahasznosított papírból, vagy ruhaanyagból készült, ezzel is felhívva a figyelmet a környezetünkben megtalálható, mindenhol jelen lévő "hulladékok" kreatív újra hasznosítására. A kiállítás az Országos Könyvtári Napok alatt végig ingyenesen megtekinthető volt.

Október 2-án du 17:00 órától került megrendezésre Kerekes György, a Mezőhegyesi Város-és Környezetvédő Egyesület elnökének előadására, a "Korai Mezőhegyes története" címmel.

Az előadás során az ókortól a Mezőhegyesi Császári és Királyi Ménesintézet 1784-es alapításáig követtük nyomon Mezőhegyes történetét képekkel és régészeti leletekkel alátámasztva. Továbbá beszámolót hallhattunk Mezőhegyes és környéke nemrég feltárt régészeti leleteiről és a Mezőhegyes környéki ásatásokról.

Október 3-án de. 10:00 órától került sor Kepenyes Pál "zenés interaktív" műsorára.

A gyerekek nagyon élvezték az előadást, ami valóban interaktív volt. A műsor a különböző hangszerek megszólaltatásán kívül nagyon sok játékos elemet tartalmazott, mint például a vonatozás, a képzeletbeli repülés, a tánc, amit több humoros momentummal is feldobott az előadó. A sok játék, a sok érdekes hangszer és a sok nevetés mellett, ha egy műsor alkalmával csak egyetlen gyermek is kedvet kapott a zenetanulásához, máris elértük célunkat a szórakoztatáson kívül.


Ugyanazon a napon du. 17 órától "Munkácsy élete és munkássága" címmel tartott előadást Papp Éva, az Országos Széchenyi Kör elnökségi tagja, a Szegedi Szakcsoport elnöke.

Képekkel szemléltetett, színes, tartalmas és lebilincselően érdekes előadást hallhattunk minden korosztály számára érthető módon.

Aki sajnálatos módon lemaradt az előadásról, lehetősége lesz a könyvtárunkban megtekinteni, vagy kikölcsönözni Munkácsy Mihály: Emlékeim, Naplótöredékek, levelek című könyvét.

Október 6-án, a Városi Könyvtár, csatlakozva a "Könyves vasárnap" nevű országos programhoz 14.00-17.00 óráig tartott nyitva. Teadélután keretében mesefilmet nézhettek a gyerekek, internet fiesta, beiratkozás, folyóirat olvasási lehetőség várta kedves Olvasóinkat!

Köszönjük szépen az előadóink odaadó munkáját és kimagaslóan értékes előadását! A továbbiakban is számítunk rájuk!

A programoktól függetlenül folyamatosan várjuk továbbra is a könyvtárba látogató érdeklődőket!


A mezőhegyesi József Attila ÁMK könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Pályázati azonosító: EFOP-4.1.8-16-2017-00139
Támogatási összeg: 39 761 928 Ft
Megvalósítási időszak: 2018.04.01. - 2019.03.31.

A "mezőhegyesi József Attila ÁMK könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése" című pályázatunkkal célunk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését támogató szükséges infrastrukturális feltételeink fejlesztése.

A projekt általános célja:

  • a tanulási kompetenciák, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, továbbá az anyanyelven folytatott kommunikáció kompetenciák valamint a szociális és állampolgári kompetenciák, a digitális kompetenciák fejlesztése
  • az attitűdformálást, a tanulás elsajátításával
  • a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetenciák növelése;

A felhívás specifikus célja a mezőhegyesi József Attila ÁMK könyvtári rendszer keretén belül az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a kompetenciafejlesztés, oktatás és a területi ellátást elősegítő infrastruktúra komplex fejlesztése.

A konkrét fejlesztéssel a szabadtéri olvasó és oktatási tér kialakításával elsősorban a gyermek, és a nyugdíjas korosztály számára kívánjuk vonzóbbá tenni könyvtárunkat. Az új tér kialakításával, Az IKT eszközrendszerünk korszerűsítésével, az olvasószám növelését a könyvtárban eltöltött minőségi idő emelkedését kívánjuk elérni.

A József Attila Általános Művelődési Központ intézményegysége az óvoda. A fejlesztéssel két intézményegység együttműködését kívánjuk erősíteni - az óvodapedagógusok közreműködésével kívánjuk elérni, hogy a gyermekek már óvodás korban játékos formában megismerkedjenek könyvtárhasználattal, megtanulják, hogy a könyv kincs, tudásforrás.

Projektünk megvalósításával hozzájárulunk a könyvtár egész életen át tartó tanulást támogató oktatási-képzési szerepének, és a könyvtár, mint tudásbázis szerepének, erősítéséhez. A szolgáltatások IKT hátterének fejlesztésével, és szabadtéri oktatási tér kialakításával a szolgáltatási terek számának növeléséhez és egyúttal az elérhető célcsoport számának emelkedéséhez

A projektben a felhívás szerinti két szakmai és műszaki eredmény kerül megvalósításra az 1. és az 5. tevékenységcsoport keretében:

Az 1. tevékenységcsoport keretében: az egész életen át tartó tanulást támogató feltételek fejlesztése céljából, a városi könyvtárhoz kapcsolódó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló, szabadtéri oktatási célú teret alakítunk ki. A könyvtár jelenleg kihasználatlan belső udvarral rendelkezik, mely alkalmas lehet, gyermekek játékos foglalkozásainak lebonyolítására és csendes, nyugodt olvasásra, tanulásra alkalmas közösségi térként is funkcionálhat. A zárt udvart térburkolattal, zöld növényzettel és kerti bútorok elhelyezésével, belsőépítészeti kialakításokkal tehetjük használatra alkalmassá. IKT eszközök beszerzésével a szabadtéri foglalkozások lehetőségét kívánjuk megteremteni. A kellemes környezet kialakításával, érdekes tanulást, ismeretszerzést támogató programokkal növekedne a könyvtárhasználók száma.

Az 5. tevékenységcsoport keretében a József Attila Általános Művelődési Központ komplex könyvtári IKT eszközbeszerzés / fejlesztés valósul meg.

A kivitelezési munkálatok 2019. 03. 31-én befejeződtek és az olvasó - terasz ünnepélyes átadása 04. 17-én megtörtént a lakosság részére.


Nemzetközi Könyvajándék Nap- idén is!

Az utóbbi években kialakult nemzetközi hagyományoknak megfelelően február 14-én könyvtárunkban megünnepeltük a Nemzetközi Könyvajándék Napot.

Felhívásunkra nagyon sok gyermek könyvadomány érkezett könyvtárunkba, amit a mai napon átadtunk az általános iskola eltérő tantervű osztályaiban tanuló alsó- felső tagozatos gyermekek részére. Könyvtárunk emléklap átadásával köszönte meg az adományozóknak felajánlásaikat.

Mindemellett mindenkit bátorítunk arra, hogy egész évben segítse könyvadományaival a családjában, vagy közelében élő gyermekeket.

Nyitva tartás:

Hétfő - Péntek

08:00-12:00    13:00-17:00


Elérhetőségek:

Cím: 5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
Telefon: 06-30/445-5432
E-mail: mezohegyesamk@gmail.com 

Megközelíthetőség:

Könyvtárunk: